Isak Simsø Hanssen

23.07.2020

Isak ble født på St.Olavs hospital 23.april. 2020. Stolte foreldre er Sonja Simsø Hanssen og Pål-Jørn Hanssen. Søsken er Sigve, Andrea og Jenny