Vi gifter oss

21.07.2018

Mari Ansnes Eriksen og Fredrik Droigk Vaadal. Vi gifter oss 28.juli i Mære Kyrkje kl. 12:00. Adresse for dagen er Vådal Nedre. Fredrik og Mari
Vi gifter oss