Maiken Skog

31.10.2018

Maiken kom til verden den 27. august på St.Olavs Hospital. Hun veide 3320 gram og var 49 cm lang. Stolte foreldre er Iris og Vegard Skog, Trondheim.