Endelig!

27.02.2019

Vår kjære Monica ble født på St. Olavs hospital den 28. januar, her sammen med mamma Rowena Taton Lyngstad. Pappa heter Erik Tore Lyngstad.