Peder og Filip

06.03.2019

25. Januar var vi så heldige å bli foreldre til to gutter. Peder var 48 cm og veide 2100g og Filip var 48 cm og veide 2740g. Hilser til familie og venner i Trøndelag. Thea Kvam Lyngstad og Bård Eilertsen, Tønsberg.