17.05.2019

Mange spente mennesker rett før avgang i Sørlia i Steinkjer.