17.05.2019

Tale for dagen ved syvendeklassingene ved Ørmelen skole