17.05.2019

Barnetoget i Steinkjer sett fra Aktivitetssentret 🇳🇴