17.05.2019

Utenfor Stod sykeheim, Nora og oldemor nyter 17.mai