Andreas Tessem Stette

06.09.2019

Maja og Kristian ble storesøsken til Andreas som ble født på St. Olavs Hospital 17. august. Andreas veide 3785 gram og var 51 cm lang da han kom til verden. Hildegunn Tessem (tidligere Beitstad) og Tommy Stette.