Skuddårspøyken William

27.03.2020

Den 29. februar kom William te verden på St. Olavs hospital med sine 3950 g og 52 cm ❤️ Karen Bruce Solstad og Sindre Østnor fra Lierne er lykkelige foreldre. Hilser til familie og venner!