Louise Forr Garnvik

17.05.2020

Lucas ble storebror da lille Louise ble født 7. april. Stolte foreldre vil takke alle flotte mennesker på føde, barsel og kuvøsen ved sykehuset Levanger for all god hjelp og støtte.