Ludvik Solli Vestgøte

03.06.2020

Ludvik kom endelig til verden 20.mai med sine 53 cm og 4040 gram. Takk for hjelpa ved Sykehuset Namsos. Ludvik hilser til alle kjente! Stolte foreldre er Cecilie Einvold Vestgøte og Karl Oskar Solli.